פרטי: בדיקה

נכתב ב23 באוגוסט 2008.

טקסט

  • ראשון
  • שני