מפת קטע מס׳ 14 - הר עמשא לתל ערד

לא מתאימה לצרכי לניווט