מפת קטע מס׳ 15 - אל-פורעה לבאר אפעה

לא מתאימה לצרכי לניווט