מפת קטע מס׳ 19 - עוספיה לפתחת נחל אורן

לא מתאימה לצרכי לניווט