מפת קטע מס׳ 4 - רמות נפתלי לגשר עלמה

לא מתאימה לצרכי לניווט