מפת קטע מס׳ 4. רמות נפתלי לגשר עלמה

לא מתאימה לצרכי לניווט