מפת קטע מס׳ 6 - בי״ס שדה הר מירון לחניון עיקול מרון

לא מתאימה לצרכי לניווט