מפת קטע מס׳ 7 - חניון עיקול מרון לכביש 85

לא מתאימה לצרכי לניווט