מפת קטע מס׳ 9 - עין נון לכפר חיטים

לא מתאימה לצרכי לניווט